A Zöld Válasz Egyesület 2011-ben jött létre azzal a céllal, hogy egyrészt felhívja a figyelmet a magyar környezetvédelem cselekvőképtelen rossz helyzetére, másrészt azért, hogy a környezetvédelem iránt elkötelezett magyar lakosság körében egy tartalmas, cselekvő és pezsgő közösséget hozzon létre. Az üzenet, amit a lakosság felé szeretnénk eljuttatni a következő: a környezetvédelem nem egy szélsőséges hóbort, a zöld szemléletet minden egyes ember be tudja illeszteni a saját életébe. Ugyanakkor ez egy tevőleges, aktív és alulról szerveződő folyamat, lokálpatrióta közösségek megszerveződésére van szükség.

A Zöld Válasz Egyesület ezt a hazaszereteten alapuló felelősségérzetet, felelősségvállalást szeretné tudatosítani az emberekben.

Egyesületünk több megközelítésből is vizsgálja a környezetvédelmet: a Földünk megóvása, energiagazdálkodás, vízvédelem illetve káros anyagok hatásai.

Célunk segíteni abban, hogy Magyarország és polgárai felismerjék a természeti értékeinkben rejlő lehetőségeket, azokat nem kizsákmányolni, hanem úgy használni, hogy értékéből ne veszítsenek.